Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

A 2019-2020. tanév diákétkeztetése

2019-08-25 09:57:00

.

Menza ügyintézés:

Benicsek Jenőné: 30/197-2357

E-mail cím: ghvac.benicsekne@gmail.com


Az iskolai étkezés rendje

Ételkiadás: iskolai tanítási napokon 12:00 - 14:30 között történik.
Ebédlő zárása: 15:00.
Az étkezés időpontjának változásáról értesítés a menzapultnál vagy az ebédlőben található.
Az ebédlőbe érkezők a táskájukat, kabátjukat kötelesek a kijelölt helyre rakni.
A tanuló az ebédlőben az étkezést kizárólag menzakártyával veheti igénybe, amelyet az erre szolgáló ládába (kártyás ládába) lerakja, majd önkiszolgáló rendszerben elveszi tálcán az ebédjét.
Az étkezés után a használt edényeket és az ételmaradékot az átadó ablaknál kell elhelyezni.
Ha az étkezés során étel vagy ital kiömlik, a használati eszközök megsérülnek, akkor a tanuló ezt a konyhai dolgozóknak jelzi.
A tanuló köteles az ebédlőben kulturáltan viselkedni és az étkezési eszközöket rendeltetésszerűen használni, a közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a székeket az étkezés befejezésével a helyére tolni.

A megállapodás nyomtatványa:  

Adatvédelmi nyilatkozat nyomtatványa:  

Nyilatkozat kedvezményekről nyomtatványa:  


Étkezések igénylése, pénzügyi rendezése

A menzások az első osztályfőnöki órán feliratkoznak egy étkezés igénylő lapon. Aki feliratkozott, minden étkezőnek ki kell töltenie az „Megállapodás” lapot, melyet 2019. szept. 7-ig kell a menzapultnál leadni.
Továbbiakban a menzapultnál jelzik be és kilépési szándékukat. Aki később veszi igénybe az étkezést, az első étkezést megelőzően kell kérni és leadni az „Megállapodás” lapot. A menzás tanulók a részükre kiadott menzakártyával étkeznek, melyet étkezéskor az ebédlőben elhelyezett kártyás ládába leraknak. 
A tárgynapi ebéd lemondására vagy igénylésére a tárgynapot megelőző napon 10. óráig a menzaügyintézőnél (hiányzás esetén: Mo.30/1972357 vagy ghvac.benicsekne@gmail.com) van lehetőség.

Az étkezők kártyáját a menzafelelős osztja ki vagy a tanuló veszi fel (csoportbontásból eredő eltérő étkezés miatt).
Az étkezést igénybe vevők az ellátásért személyi térítési díjat kötelesek fizetni, amelyet Vác Város Önkormányzatának Képviselő testületé határoz meg. A Váci SZC Boronkay Gy.MSZKIG étkezéseinek biztosítása, irányítása, étkezések nyilvántartása és azok díjának beszedése a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatal irányításával történik.
A kedvezmények érvényesítése a „Megállapodás” lap kitöltése alapján az abban feltüntetett időponttól történik, a keletkezett túlfizetés, hátralék összegét a következő havi számla kiállításánál tudjuk elszámolni.
Amennyiben a tanuló a tanév hátralévő részében már nem igényli az étkezést: kilépését személyesen a menzapultnál jelzi, a keletkezett túlfizetése készpénzben kifizetésre kerül illetve az elmaradt hátralékát szükséges befizetnie.
A menzadíj fizetése: havonta 10-ig, vagy a csekken szerepelő fizetési határidő szerint lehet. Eltérő időpontról a tájékoztató a menzapultnál található.
Nem fizetés esetén a Gazdasági Hivatal jogi úton kezdeményezi a tartozás behajtását.
Minden tanuló kötelessége étkezési kártyájának használata, amely személyre szóló és nem átruházható. A kártya elvesztését vagy otthonfelejtését a legrövidebb időn belül jelezni kell a menzapultnál.
A konyhai eszközök (poharak, kancsók, evőeszközök, tányérok, stb.) nem vihetők el. 

Gazdasági Hivatal vezetője