Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

2020-01-20 12:54:00

Kedves Felvételizők, kedves Szülők!

A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének

időpontja: 2020. január 29., szerda, 8-16 óráig, 

helyszíne: iskolánk díszterme.

Ennek jogszabályi keretei a következők:

A középfokú felvételi eljárás keretében tett központi írásbeli felvételi vizsga vizsgadolgozatának értékelésére vonatkozó, az iskola által hozott döntés ellen – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – a szülő, a tanuló, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatairól a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben másolatot kap, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az Nkt. 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak címezve, a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a hivatalnak.

A felvételizők és szüleik a fenti napon a díszteremben vehetik át a felvételi dolgozatok másolatát, illetve a kinyomtatott értékelő lapot is. Az esetleges észrevételeket egy formanyomtatványon azonnal jelezhetik, de legkésőbb másnap (január 30.) 16 óráig. Kérjük, a kitöltött nyomtatványhoz csatolják az eredményeket tartalmazó értékelő lapot is! Az észrevételekről szóló határozatokat, illetve az esetleg módosított értékelő lapokat legkésőbb február 3-án postázzuk!