Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Javító- és osztályozó vizsgák – 2019. augusztus

2019-08-02 14:46:00

A javító- és osztályozó vizsgák 2019. augusztus 28-én (szerda) 8.00 órakor kezdődnek.

Megjelenés a nevezett időpontban, a vizsgához illő öltözetben az iskola dísztermében, bizonyítvánnyal. Bizonyítvány hiányában a vizsga NEM kezdhető el.

A díszteremben tájékoztatást adunk a vizsgák menetéről, majd ezt követően az írásbeli köteles tantárgyak vizsgája az A020-es teremben kezdődik 8.30-kor.

Az írásbelik hossza idegen nyelvből 60, matematikából 90 perc.

A többi tantárgyból központi írásbeli vizsga nincs, Ők csak a vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. Az írásbeli vizsgán a felügyeletet Hevér János látja el. 

Matematikából csak annak kell szóbelizni, akinek az írásbelije sikertelen volt.

A javító vizsgák vizsgabizottság előtt történnek.

A vizsgabizottság tagjai:

                Nervettiné V Zsuzsanna
                Bermann Gábor
                Kemenes Tamás
                Gyetván Károly

A vizsgabizottság elnöke: Kemenes Tamás

A szóbeli vizsgákra a tájékoztatót illetve az írásbeli vizsgát követően kerül sor az A014-es teremben.

Az írásbeli feladatsorokról illetve szóbeli tételekről a munkaközösség vezetők gondoskodjanak.

Az osztályozó vizsgákat a szaktanárok tartják. Egy napon háromnál több tantárgyból osztályozó vizsga nem tehető. Több tantárgy esetén a vizsga időpontját a vizsgázónak a vizsgáztató tanárral egyeztetni kell.

A javító vizsgák eredményének kihirdetése kb. 10.30 órakor lesz a díszteremben.

Kérem az érintett osztályfőnököket, hogy 10 órára jöjjenek be a bizonyítványok megírása végett.

Az érintett tanulók névsora a mellékletben található.

Kaszás Gyula
igazgatóhelyettes