Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Külföldi Nyelvtanulási Program - Tájékoztató a szülői nyilatkozatok aláírásáról!

2020-03-11 07:31:00

.

Tisztelt Szülők!

A 9. és 11. évfolyamon tanulók külföldi nyelvtanulási programjával kapcsolatos pénteki (március 13. 15:30, az iskola tornaterme) szülői értekezleten sor kerül a szülői nyilatkozatok aláírására is. Azok a szülők tudják aláírni a nyilatkozatot, akiknek a gyermeke regisztrációval rendelkezik a pályázati felületen és elvégezte ott a szükséges adategyeztetést is. Ezen tanulók számára az iskola letölti és kinyomtatja a szülői nyilatkozatot. A regisztrált felhasználók a Dokumentumtárban is megkapták a nyilatkozatot. Ezt Önöknek kinyomtatni nem kell, de kérjük, olvassák el, ellenőrizzék az azon szereplő adatokat.
A nyilatkozatot mindkét szülőnek alá kell írni. Csak abban az esetben elegendő egy törvényes képviselő aláírása, ha csak egy szülő/gondviselő gyakorolja a kizárólagos felügyeleti jogot (válás vagy elhalálozás következtében). Az ezt a tényt igazoló dokumentumot (halotti anyakönyvi kivonat, bírósági végzés) az aláíráskor be kell mutatni. Amennyiben a Nyilatkozatot csak egy szülő, vagy a gondviselő írja alá, mert a szülő(k) elhalálozott(tak), mert csak az egyik szülő / egyik szülő sem rendelkezik a szülői felügyeleti joggal, úgy ezekről a körülményekről az intézménynek a hivatalos igazolás másolatát a nyilatkozattal együtt őriznie kell.
Aki elektronikus aláírással szeretné hitelesíteni a dokumentumot, megteheti a következőképp: 
azoknak a szülőknek, gondviselőknek, akik akadályoztatásuk miatt elektronikus hitelesítéssel kívánnak nyilatkozni, a tanulót regisztráló felhasználó tudja a Nyilatkozatot a Dokumentumtárból letölteni. A pályázati felületről a letöltött Nyilatkozatot, amelyet a szülő/gondviselő az elektronikus hitelesítési rendszerrel hitelesített (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ) e-mailben küldheti vissza az intézmény részére, a boronkay@boronkay.hu címre legkésőbb március 23-ig. 
Több tanuló jelezte, hogy a rendszer nem hagyja jóvá jogosultságukat. A beérkezett panaszoknál az iskola kizárólag az alábbi hibát találta:
A tanuló rossz adatokat ad meg, ezért nem hagyja jóvá a rendszer jogosult tanulóként (oktatási azonosító, tanuló neve, születési ideje, anyja neve). Jellemzően hiba esetén a többtagú neveket, a kötőjellel írt vezetékneveket, az anyja nevében a dr./Dr. előtagot, születési dátumot, oktatási azonosítót rögzítik hibásan. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy mindig a személyi okmányok (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy lakcímkártya) alapján, pontosan töltsék ki és csak ellenőrzés után véglegesítsék az adatokat a pályázati rendszerben.
Aki még nem regisztrált a knyp.hu felületen, és szeretne részt venni a csoportos pályázaton, kérjük, minél előbb, lehetőleg még a héten, de legkésőbb március 15-ig tegye meg!!!