Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Mi a közös a természet fénytüneményeiben?

2011-11-08 06:00:00

 

tette fel a kérdést iskolánkban 2012. október 27-én e fenti címmel tartott előadásban Prof. Szalay Péter, az MTA doktora, az ELTE Kémia Intézetének vezető munkatársa.

Szalay Péter Fulbright ösztöndíjjal már kétszer megjárta az Egyesült Államok kutatóintézeteit, s ezt követően csatlakozott a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az USA Magyar Nagykövetsége által indított „Meet the scientist” programhoz, ami azt tűzte ki elsődleges céljául, hogy a magyar középiskolások körében népszerűsíti az amerikai tanulmányi lehetőségeket s egyúttal a műszaki- és természettudományokat is.  

Épp e program keretében a 2011/2012-es tanévben már több középiskolának, így ezúttal  nekünk is lehetőségünk nyílt találkozni e jeles előadóval. Szalay Péter legfőbb kutatási területe az elméleti kvantumkémián belül a kemilumineszcencia, ami a kémiai átalakulásokat kísérő fényjelenségeket vizsgálja. Kutatásainak eredményeiből kaptunk egy izgalmas ízelítőt.

Az előadás elején a professzor úr elmesélte, hogy már az ókori tudósokat is foglalkoztatta ez a különös tünemény, de csak jóval később, csupán a XIX. században tudtak magyarázatot adni , amikor felfedezték, hogy a fa lumineszkálását gombák, a rothadó hal fénykibocsátását pedig baktériumok okozzák.

A folytatásból aztán megtudhattuk, hogy a Föld pólusai közelében mi okozza a sarki fényt. A talány feloldásaként az előadó gyönyörű fotókat mutatott be a biológiai rendszerekben létrejövő kemilumineszcenciáról, amit a szakirodalomban biolumineszcenciának neveznek. Megérthettük a képek és a hozzáfűzött magyarázatok segítségével, hogy valóban egyazon ok következtében világít a sötétben a szentjánosbogár, a mélytengeri lámpáshal, a bambusz-korall, a gombák s mind a többi különleges élőlény.

A félórás előadást ugyanilyen időtartamban egy látványos kísérletsorozat is követte, amit dr. Róka András, az ELTE tanára mutatott be. E lenyűgöző kísérletekben azt tapasztalhattuk meg, hogy bizonyos anyagok kémiai reakciói által mesterségesen is lehet kemilumineszcens fényjelenségeket előidézni. E demonstrációk is megerősítették, hogy ezen egymástól függetlennek látszó természeti és mesterséges fényjelenségek mindegyikének hátterében ugyanazok a fizikai folyamatok játszódnak le, azaz valamely energia által gerjesztett rendszer, miközben visszatér az alapállapotába, akkor bocsátja ki magából e különböző színű, gyönyörű fényeket.

A teltházas díszterem hálás közönsége a bemutató végén méltán jutalmazta kitörő vastapssal az előadókat. E különleges bemutató óra azt sugallta a hallgatóinak, hogy a minket körbeölelő természet sok-sok csodáját képesek a nyitott szemmel járók észrevenni, de azokat megérteni, s a távoli jelenségek közötti összefüggéseket megtalálni már nem egyszerű feladat, de – és ez a lényeg! – nem lehetetlen. Szalay professzor úr közvetetten végül is arról beszélt, hogy a tiszta tudomány valódi küldetése a nagy összefüggések helyes felismerése, s ez az igazi hivatása egy elkötelezett természettudósnak.

Kutasi Zsuzsanna