Váci Szakképzési Centrum
Boronkay György
Műszaki Technikum és Gimnázium

Boronkays tanárok a CERN-ben - V.

2011-10-29 12:05:00

Az idén augusztusban közel negyven, ismereteit bővíteni kívánó, lelkes csoport tagjaként két Boronkays tanárJendrék Miklós és Jendrék Gabriella – is részt vett az Eötvös  Loránd Fizikai Társulat által meghirdetett egyhetes Cerni továbbképzésen. (A cikksorozat 5. része.)

Ámulatba ejtő a szerteágazó kutatási területek sokasága. Egy bölcsésznek nem sokat mond a Standard Modell és a vele kapcsolatos problémák. Az, hogy pl. a titokzatos Higgs-bozon  megtalálása mekkora horderejű feladat, azt igazán csak a fizikusok értik. Viszont, ők sem tudják pontosan mi lesz akkor, ha mégsem sikerül rábukkanni. Sikerül megerősíteni az  amúgy jól működő elméletet? Vagy egészen újat kell keresni? Ilyen izgalmas és nagy jelentőségű problémák nem tekinthetőek hétköznapiaknak. És hasonló a helyzet a többi  megválaszolatlan kérdéssel is: a sötét anyag problémájával vagy az ősrobbanás tanulmányozásával. A mikrovilág rejtett zugaitól az elemi részecskéken át a csillagászati,  kozmológiai kérdések széles skálája az, ami itt, egy helyen megtalálható.

11. ábra. Előadás nemcsak fizikusoknak

Lenyűgözőek az emberi kéz alkotta hatalmas és bonyolult építmények, mint pl. a nagy detektorok: ATLAS vagy CMS, a 27 kilométeres LHC alagútról nem is beszélve, a gigantikus  szupravezető mágnesek, a világűrnél is alacsonyabb hőmérséklet…
Összességében véve amellett, hogy az emberi összefogás nagyon szép példája ez az intézmény, ahol békességben tud dolgozni egymás mellett, egymás munkáját kiegészítve számos  nemzet fiatal és idősebb tagja. Nagyon fontos, hogy létezzen a természettudományoknak egy ilyen átfogó, kutatásokra alkalmas intézménye, és ez minél hatékonyabban működhessen.
Az itt dolgozó fiatalok látszólag semmiben sem különböznek a többiektől. De csak látszólag. Kazinczy állítja: „Szólj, s ki vagy, elmondom.” Egy-egy ifjú tudós előadása után az  ember tanári szíve büszkeséggel dobban: Lám, érdemes tanulni! A tudás öröm és erő. Jó volt hallani, hogy még az idősebb professzorok is elismerően nyilatkoztak – Pázmány  szavaival – „apróbb éves” kollégáikról, akik kitartó odaadással igyekeznek előrejutni a tudomány rejtelmeiben.
 
 
 
12. ábra. Genf
 
 
13. ábra. A Mont Blanc csúcsán
 
Mindenkinek – akinek sikerült felkeltenem az érdeklődését – ajánlom, hogy látogasson el ide akár turistaként, akár kutatóként, és a CERN által meghirdetett számos ösztöndíj  közül válassza ki a számára legalkalmasabbat, hogy belepillanthasson ebbe a szerteágazóan gigászi, mégis finoman összehangolt kutatómunkába.
Felejthetetlen, egy életre szóló élményt nyújtottak számomra a kulturális programok is (5., 6. ábra). 
 
Hazatérve a tanulmányi kirándulásról kellemes kötelességemnek tartom, hogy megosszam élményeimet diákjaimmal. Sokon egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset hallottak azelőtt  CERN-ről. Az érdeklődésüket nem volt nehéz felkelteni. Azóta, hogy meséltem diákjainknak erről a kirándulásról, a fizikus kollégák visszajelzése alapján, a gyerekek egyre  türelmetlenebbül várják a megígért tudományosabb tartalmú CERN-i beszámolót.
 
Egy keleti szentencia szerint az okos ember nem a görbe ujjra, hanem az általa mutatott Holdra figyel. Köszönöm a szervezőknek, hogy az utazással lehetőséget adtak arra, hogy a  CERN-ben szerzett „tudásommal” betölthessem a fizikára mutató „görbe ujj” szerepét.
 
Jendrék Miklós és Jendrék Gabriella beszámolója
 
<ugrás vissza>      |      <1. rész>